Home
O TPŻ
Aktualności
SPRAWOZDANIA Z WYCIECZEK
QUEST
Do pobrania
Linki
Kontakt
Forum
Fotogaleria
QUEST

QUEST - NOCNE ZWIEDZANIE ŻYDOWA - MATERIAŁY DO POBRANIA

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poznanie dziedzictwa kulturowego połączone z promowaniem regionu,
oraz zwiększenie integracji mieszkańców zarówno młodych, dorosłych jak i starszych. W okresie od 1
lipca do 30 października 2014 roku będzie trwało stworzenie i organizacja Questu opierającego się na
zasobach lokalnych. Dobrem wspólnym jest promocja dziedzictwa kulturowego oraz edukacja na temat
własnych zasobów przez mieszkańców. Cel realizowany będzie wspólnymi siłami mieszkańców i
instytucji działających w środowisku lokalnym. Będą to Stowarzyszenie Pelikan, Towarzystwo Przyjaciół
Żydowa, Rada Sołecka, Koło Powołań Kapłańskich, Młodzieżowa Rada Gminy oraz samorząd lokalny,
Parafia rzymska - katolicka w Żydowie. Wspólne działanie mieszkańców, organizacji i instytucji pozwoli
na osiągnięcie celu o charakterze dobra wspólnego. Projekt przyczyni się do zintegrowania społeczności
lokalnej, rozwoju aktywności społecznej ludności. Ponadto zwiększy się wśród mieszkańców poziom
wiedzy historycznej związanej z miejscowością i regionem. Wszystkie przedstawione cele zostaną
osiągnięte dzięki poznaniu historii:
- pomników upamiętniających ważne wydarzenia historyczne związane z naszą miejscowością (tj.
pomnik poległych w obronie Żydowa oraz pomnik żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej oraz
Powstania Wielkopolskiego)
- Pałacu i kompleksu parkowego oraz jego właścicieli
- Gospodarstwo Rolno-Hodowlane po byłym PGR
- Kościoła
- Szkoły.
Osiągnięciu tych celów ma służyć zorganizowanie nocnego spaceru po Żydowie, upamiętnienie go na
zdjęciach. Dzięki realizacji projektu uda się uatrakcyjnić ofertę turystyczną miejscowości oraz pozwoli to
na stworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i nie
tylko.

Na czym polegać ma projekt:

Naszym pomysłem jest stworzenie Questu bazującego na historii i dziedzictwie kulturowym Żydowa i
sąsiednich miejscowości.Projekt to szeroka oferta innowacyjnych w naszym środowisku lokalnym
działań, skierowanych do zróżnicowanej i szerokiej grupy odbiorców: mieszkańców Żydowa oraz
okolicznych wsi zlokalizowanych na terenie gminy Czerniejewo. Wszystkie zaplanowane działania
dotyczą dziedzictwa historycznego i miejsc pamięci narodowej związanych z historią Żydowa. Tworzenie
Questu to następujące działania:
- Wyszukanie miejsc i ciekawych osób związanych z Żydowem
- Zebranie informacji o osobach i miejscowości
- Wybór najistotniejszych informacji
- Tworzenie opisów do miejsc Quest
- Prezentacja Quest dostępna na stronie internetowej TPŻ
- Impreza promująca Quest poprzez wspólny przemarsz.
Dzięki Quest-owi uda się nam lepiej promować nasze zasoby lokalne, a także integrować mieszkańców
wokół wspólnej historii.

Home
O TPŻ
Aktualności
SPRAWOZDANIA Z WYCIECZEK
QUEST
Do pobrania
Linki
Kontakt
Forum
Fotogaleria